Kvaliteta

🔒 Prijava / Odjava

[Trebaš pomoć?]

📁 Dokumenti


[Dokument] AZVO: Upute za sastavljanje samoanalize visokih učilišta u sastavu sveučilišta - radni dokument

[Dokument] AZVO: Upute za sastavljanje samoanalize visokih učilišta u sastavu sveučilišta - FINALNI dokument (veljača 2016.)

[Dokument] AZVO: Potvrda o reakreditaciji Sveučilišta u Mostaru - (svibanj 2018.)

[Dokument]CEENQA: Elektronički bilten (newsletter) CEENQA-e (🇬🇧 | Oct 2016).

[Dokument] EACEA: Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa - Erasmus+ (veljača 2016.)

[Dokument]ECA: Elektronički bilten (newsletter) ECA-e (🇬🇧 | Jan 2017).

[Dokument] ESABiH: Preporuke iz Izvješća o ocjeni obrazovne kvalitete preddiplomskog i diplomskog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (siječanj 2012.)

[Dokument] EURASHE: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (🇬🇧 | ESG 2015)

[Dokument] EURASHE: Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (🇭🇷 | ESG 2015)

[Dokument] GFMO: Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (2010.)

[Dokument] GFMO: Samo-evaluacijsko izvješće studijskog programa građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (2011.)

[Dokument] GFMO: Samo-evaluacijsko izvješće Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (2014.)

[Dokument] GFMO: Samo-analiza Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (2016.)

[Dokument] GFMO: Izvješće o radu Odbora od 1. listopada 2014. do 10. studenog 2015. godine

[Dokument] GFMO: Izvješće o provedenoj Brucoškoj anketi akademske 2018./2019. godine

[Dokument] GFMO: Zapisnik sa sjednice Odbora od 18. listopada 2016. godine

[Dokument] GFMO: Zapisnik sa sjednice Odbora od 14. srpnja 2016. godine

[Dokument] GFMO: Zapisnik sa sjednice Odbora od 28. travnja 2016. godine

[Dokument] GFMO: Zapisnik sa sjednice Odbora od 20. siječnja 2016. godine

[Dokument] SVEMO: Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Mostaru (2015.)

[Dokument] SVEMO: Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu u Mostaru (2008.)

[Dokument] SVEMO: Vodič kroz osiguranje kvalitete - za studente i nastavnike (2008.)

[Dokument] SVEMO: Pravilnik o studentskoj anketi na Sveučilištu u Mostaru (2006.)

[Dokument] HEA BiH: Rješenje o upisu Sveučilišta u Mostaru u državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH (2015.)

[Dokument] HEA BiH: Izvješće Povjerenstva za ocjenjivanje i reviziju kvalitete i davanje preporuka o akreditaciji Sveučilišta u Mostaru (2015.)

[Dokument] HEA BiH: Plan borbe protiv korupcije Agencije za razvoj visokog obrazovanja i sosiguranje kvalitete BiH (2016.-2017.)

[Dokument] HEA BiH: Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju - Europska iskustva i prakse (2011.)

[Dokument] UNESCO: Svjetska deklaracija o visokom obrazovanju Ujedinjenih Naroda (1998.)

[Dokument] UNESCO: Smjernice za učinkovitu međunarodnu praksu u pogledu borbe protiv akademske korupcije i jačanja vjerodostojnosti visokog obrazovanja (2016.)


⎙ Ispis...


📝 Obavijesti

[Ankete]

Objavljena su IZVJEŠĆA o provedbi studentskih vrednovanja nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2018./2019. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 20. 2. 2019.

Objavljeni su REZULTATI o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2018./2019. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 18. 2. 2019.

[Radionica]

U srijedu, 20. 2. 2019. godine, s početkom u 11.00 h u vijećnici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održati će se znanstveni sat na temu e-učenje i e-kolgiji.

Objavljeno: 18. 2. 2019.

[Ankete]

Studentsko vrednovanje (anketa) nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2018./2019. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 14. 1. 2019.

[Bilten]

Objavljen je elektronički bilten (newsletter) Europskog udruženja za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA-e).

Objavljeno: 21. 12. 2018.

[Ankete]

Objavljeni su REZULTATI studentske ankete o knjižnici Građevinskog fakulteta SUM-a.

Objavljeno: 19. 12. 2018.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
▲ Vrh