Kvaliteta

🔒 Prijava / Odjava

[Trebaš pomoć?]

✉ Kontakt

🎓 Odbor za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a


👤 Predsjednica/voditeljica:
Tatjana Džeba


🌐 Lokacija:
Kampus Sveučilišta u Mostaru,
zgrada Građevinskog fakulteta
Ulica: Matice hrvatske b.b.
88 000 Mostar, BiH


[OKGF marker] Lokacija na Google karti:

☎ Telefon:
+387 36 355 017
📠 Telefax:
+387 36 355 001


✉ E-pošta:
kvaliteta@gf.sum.ba


⎙ Ispis...


📝 Obavijesti

[Ankete]

Objavljena su IZVJEŠĆA o provedbi studentskih vrednovanja nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2018./2019. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 20. 2. 2019.

Objavljeni su REZULTATI o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2018./2019. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 18. 2. 2019.

[Radionica]

U srijedu, 20. 2. 2019. godine, s početkom u 11.00 h u vijećnici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održati će se znanstveni sat na temu e-učenje i e-kolgiji.

Objavljeno: 18. 2. 2019.

[Ankete]

Studentsko vrednovanje (anketa) nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2018./2019. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 14. 1. 2019.

[Bilten]

Objavljen je elektronički bilten (newsletter) Europskog udruženja za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA-e).

Objavljeno: 21. 12. 2018.

[Ankete]

Objavljeni su REZULTATI studentske ankete o knjižnici Građevinskog fakulteta SUM-a.

Objavljeno: 19. 12. 2018.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
▲ Vrh