hrvatski english

naslovnica

o fakultetu
za studente
o studiju
djelatnici
djelatnost
servisi
e-učenje
predmetne obavijesti
ISS
alumni
 


 

ZADAĆE FAKULTETA

 
Zadaće fakulteta su:
.
• organiziranje i obavljanje znanstveno-nastavnog rada za obrazovanje kadrova s visokom stručnom spremom za potrebe gospodarskih i drugih  javnih djelatnosti u području građevinarstva sa zvanjima: diplomirani inženjer građevinarstva, prvostupnik građevinarstva i magistar građevinarstva;
• organiziranje i obavljanje znanstveno-nastavnog rada za stjecanje znanstvenog stupnja doktora znanosti;
• organiziranje sustavnog praćenja i korištenja znanstvenih dostignuća, te pripremanje kadrova za samostalan znanstvenoistraživački rad;
• osiguravanje uvjeta za izradu udžbenika i priručnika za potrebe znanstveno-nastavnog procesa;
• usklađivanje, neposredno ili preko drugih institucija, potreba gospodarstva sa suverenim znanstvenim i tehničkim razvojem;
• suradnja s drugim znanstvenoistraživačkim institucijama i visokim učilištima u zemlji i inozemstvu kako u organiziranju i unapređivanju zajedničkih znanstvenoistraživačkih projekata tako i u znanstveno-nastavnom procesu. U tom pogledu posebno je dobra suradnja s Građevinsko-arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Splitu iz Republike Hrvatske.
 
    zadnja izmjena 13. 5. 2013.  

webmaster