hrvatski english

naslovnica

o fakultetu
za studente
o studiju
djelatnici
djelatnost
servisi
e-učenje
predmetne obavijesti
ISS
alumni
 


 

ORGANIZACIJA FAKULTETA

 
U svrhu boljeg ustrojstva i radi usklađivanja djelatnosti Fakulteta, te razmatranja pitanja od zajedničkog interesa za izvođenje znanstvenog, nastavnog i visokoškolskog rada, Fakultet ima ustrojbene jedinice. Ustrojbene jedinice Fakulteta su katedre, laboratoriji, tajništvo i zavodi. U radu u u ustrojbenim jedinicama, uz osobe zaposlen na Fakultetu, mogu sudjelovati i osobe s drugih fakulteta, honorarni suradnici i znanstvenici.
Katedre i laboratoriji su ustrojbene jedinice Fakulteta koje sudjeluju u izvedbi sveučilišnih studija i provode znanstvenu, nastavnu i visokostručnu djelatnost.
Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru djeluju ove katedre:
.
• katedra za mehaniku, materijale i konstrukcije (pročelnik prof. dr. sc. Mladen Glibić)
• katedra za hidrotehniku i geotehniku (pročelnik prof. dr. sc. Zoran Milašinović)
• katedra za prometnice i organizaciju i tehnologiju građenja (pročelnik prof. dr. sc. Ivan Lovrić)
    zadnja izmjena 13. 6. 2013.  

webmaster